t&at solutions s.r.o.
+421 2 2220 0578 (pracovné dni od 10 do 14 hod)
info@megawatts.eu

Ceny elektriny lámu rekordy. Tentokrát však vo svojom poklese

12. mája 2024 padol na slovenskom dennom trhu s elektrinou nový rekord. Cena elektriny klesla na -146 eur/MWh. Na európskych spotových trhoch s elektrinou, vrátane nášho slovenského, sa tieto situácie stávajú stále častejšie. Čo z toho v praxi vyplýva? Môžete ako odberateľ z tejto situácie nejakým spôsobom profitovať?

 

Na úvod: Ako funguje denný trh s elektrinou?

Denný trh, známy tiež ako spotový trh alebo DayAhead Market, tvorí spôsob transparentného obchodovania v čase blízkom času realizácie dodávky (štandardne deň pred dňom dodávky), ktorého výstupom je aj definícia spotovej ceny. 

Slovenský denný trh s elektrinou organizuje štátna spoločnosť OKTE, a. s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Na dennom trhu OKTE sa s elektrickou energiou obchoduje denne v rámci 24 periód, pričom sa zverejňuje podrobný prehľad cenového vývoja pre každú z nich.

Ceny elektriny na dennom trhu sa tvoria na základe aktuálneho dopytu a ponuky. Dopyt po elektrine je flexibilný len sčasti – v prípade odberateľov v domácnostiach sa odvíja od vývoja spotreby v priebehu dňa. Stranu ponuky ovplyvňuje predovšetkým stále rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie s meniacou sa úrovňou výroby, výroba energie z jadra a tiež slabá spotreba. 

Vývoj cien elektriny

Na dennom trhu s elektrinou sledujeme v posledných rokoch pozoruhodný vývoj:

Ceny elektriny – vývoj na dennom trhu OKTE

 

Podľa portálu Energie-portal.sk okamihov, kedy sa elektrická energia predáva so zápornou cenou, na dennom trhu stále pribúda:

Cena elektriny 2023:

Zatiaľ čo v priebehu roka 2022 sa záporné ceny objavili celkom dva razy, za rok 2023 sme zaznamenali už 90 hodín s negatívnou cenou. Ceny výrazne kolísali najmä v závere roka, kedy sa ceny na dennom trhu dlhšie držali okolo nuly a elektrina sa viackrát obchodovala so zápornými cenami. 

Cena elektriny 2024:

Od začiatku tohto roka sa vyskytlo už 97 hodín, kedy cena elektriny klesla pod nulovú hodnotu. Ďalších 20 hodín bola jej cena na nule. Ceny sa dostali do záporných čísel aj začiatkom marca a počas Veľkej noci. 1. mája však ceny zaznamenali výraznejší pokles, kedy sme pri cene -110,30 eur/MWh zaznamenali prvý rekord. 12. mája klesla spotová cena elektriny na -146 eur/MWh, čím tento rekord ešte prekonala. Ceny sa držali v záporných hodnotách 6 hodín, ešte v ten istý večer sa však situácia otočila a večer cena stúpla na 142,22 eur/MWh.

Stĺp vysokého napätia - ceny energií | Megawatts.eu

Zdroj: Freepick.com

Dôvodom je aj rast produkcie z obnoviteľných zdrojov

Zdá sa, že kolísavosť spotových cien elektriny ešte nepovedala posledné slovo. Čaká nás ďalších kompletných sedem mesiacov, ktoré tieto štatistiky pravdepodobne ešte ovplyvnia. Tento vývoj sa pritom netýka len Slovenska, ale aj iných európskych krajín. 

Tento vývoj ovplyvňuje predovšetkým rastúca produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Predpokladá sa, že nárast solárnej a veternej energie bude kolísavosť cien ešte zvyšovať. Tento vývoj môže časom vykompenzovať skladovanie energie v podobe prečerpávacích elektrární či batériových úložísk, ktorých počet je však zatiaľ nedostatočný. 

Čo to znamená v praxi?

Keďže odberatelia v domácnostiach majú s dodávateľom elektrickej energie fixne dohodnutú cenu na celý rok, takýto vývoj na dennom trhu s elektrinou na nich nemá žiadny dopad. Iná situácia však nastáva u firemných odberateľov, ktorí sú s dodávateľom elektriny dohodnutí na fakturácii na základe dynamických cien. 

Záporná cena energií znamená, že kupujúci za elektrinu neplatí. Naopak, za jej odber dostáva zaplatené. Z prepadu cien do záporných hodnôt teda môžu profitovať odberatelia s dynamickými cenami, ktorí v čase poklesu realizujú odber.

 


 

MEGAWATTS je spoľahlivým a stabilným partnerom pre dodávku elektrickej energie. Ponúkame fixné aj spotové dodávky elektriny, v individuálnych prípadoch aj ich kombináciu. Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu.