t&at solutions s.r.o.
+421 2 2220 0578 (pracovné dni od 10 do 14 hod)
info@megawatts.eu

Dodávka elektrickej energie a plynu

Spoločnosť t&at solutions s.r.o. vystupuje pod obchodnou značkou MEGAWATTS od roku 2022, keď sme získali povolenie od Úradu na reguláciu sieťových odvetví na nákup a dodávku elektriny číslo 2022E0739 a taktiež na nákup a dodávky zemného plynu číslo 2022P0349.

Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre našich odberateľov máme zazmluvnené s etablovanými spoločnosťami na slovenskom a českom trhu. Vďaka nášmu know-how, získavajú naši klienti stabilitu dominantných energetických firiem, ale s vysoko individuálnym prístupom k riešeniu ich každodenných potrieb a požiadaviek pri individuálne nastavených cenách bez akéhokoľvek rizika.

Dodávka elektriny

  • sme výhradne zameraní na neregulované podnikateľské a priemyselné spoločnosti
  • dodávku elektriny zabezpečujeme na základe individuálnych potrieb a požiadaviek klienta
  • v rámci dodávky vieme ponúknuť tak fixné ako aj spotové dodávky komodity, v individuálnych prípadoch kombináciu
  • za klienta bezplatne zabezpečíme komplet celý proces zmeny dodávateľa
  • všetky požiadavky klienta vybavujeme online a do 24 hodín

Dodávka zemného plynu

  • sme výhradne zameraní na neregulované podnikateľské a priemyselné spoločnosti
  • dodávku zemného plynu zabezpečujeme na základe individuálnych potrieb a požiadaviek klienta
  • v rámci dodávky vieme ponúknuť tak fixné ako aj spotové dodávky komodity
  • za klienta bezplatne zabezpečíme komplet celý proces zmeny dodávateľa
  • všetky požiadavky klienta vybavujeme online a do 24 hodín
Dodané MWH v roku 24
0 +
Počet odberných miest
0 +
Počet SME klientov
0 +