t&at solutions s.r.o.
+421 2 2220 0578 (pracovné dni od 10 do 14 hod)
info@megawatts.eu

Zdieľanie elektriny cez Energetické dátové centrum OKTE

Od 1. októbra 2023 sa elektrina na Slovensku zdieľa cez Energetické dátové centrum prevádzkované spoločnosťou OKTE. Zdieľanie elektrickej energie môže byť výhodné pre viacerých účastníkov trhu – najmä aktívnych odberateľov a energetické spoločenstvá.

 

Energetické dátové centrum: Čo to vlastne je?

Energetické dátové centrum (EDC) je dátový hub, ktorý prevádzkuje štátny organizátor krátkodobého trhu s elektrinou – firma OKTE, dcérska spoločnosťou Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). Jednou z najdôležitejších funkcionalít, ktoré EDC poskytuje, je zdieľanie elektriny

Prostredníctvom ECD umožňuje OKTE zdieľať elektrinu bez poplatkov a bez ohľadu na to, kto je dodávateľom elektriny na jednotlivých odberných a odovzdávacích miestach. Zdieľanie elektriny môže teda prebiehať naprieč všetkými odbernými miestami v elektrizačnej sústave. 

EDC v tomto procese zabezpečuje spracovanie údajov, monitoring produkcie a spotreby elektrickej energie vo všetkých zapojených odberných miestach a zúčtovanie zdieľanej elektriny medzi členmi energetického spoločenstva. 

Projekt EDC bol spustený koncom januára 2023 a do samotnej produkčnej fázy vstúpil 1. októbra 2023. 

Nie je zdieľanie ako zdieľanie

Zdieľanie elektriny môžeme vnímať vo dvoch rovinách. Pod týmto označením ponúkajú svoje služby viacerí dodávatelia elektriny. Vďaka zdieľaniu elektriny môžu ich zákazníci – výrobcovia elektriny poskytnúť nimi vyrobenú elektrinu inému odberateľovi. Ďalšou možnosťou je využitie tzv. virtuálnej batérie, pomocou ktorej dokážu elektrinu uskladniť.


 

Náš tip: Výkup elektriny z fotovoltických elektrární zabezpečujeme aj v spoločnosti MEGAWATTS. Radi vám pripravíme výhodnú balíkovú ponuku na dodávku elektrickej energie a výkup prebytkov z vašej FTVE. Kontaktujte nás e-mailom info@megawatts.eu a my sa vám do 24 hodín ozveme. Pripravíme vám cenovú ponuku na výkup elektriny a prevedieme vás celým procesom zmeny výkupcu.


Zdieľanie elektriny cez EDC však vychádza z európskej legislatívy a funguje odlišne. Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II) totiž podporuje vytváranie energetických spoločenstiev a komunít, ktoré sú zamerané nielen na výrobu a spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj na jej zdieľanie a uskladňovanie. Pri zdieľaní elektriny sa elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov alebo z iného zdroja v rámci spoločenstva alebo komunity zdieľa medzi viacerými odbernými miestami.

Vďaka takémuto riešeniu môžu mestá, obce, firmy, ale aj bežní odberatelia ušetriť nemalé finančné prostriedky. Prínosy sa však prejavujú najmä v dlhodobejšom horizonte.

Zdieľanie elektriny - Megawatts

Zdieľanie elektriny je výborná myšlienka, realizácia však zaostáva

Hoci legislatívne podmienky pre vznik energetických spoločenstiev sú vytvorené, stále nezaznamenávame ich väčší rozmach. Podľa informácií portálu Energie-portal.sk, ktorý priniesol závery z nedávnej konferencie s názvom Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny, môže byť dôvodov hneď niekoľko. 

Prirodzenou energetickou komunitou sú napríklad majitelia bytov v bytových domoch. Ich spoločenstvá majú často skúsenosti s decentralizovanými zdrojmi tepla a rozdelením nákladov. S inštaláciou fotovoltiky a s prechodom na zdieľanie elektriny sa však spája potreba dodatočných investícií do panelov, inteligentných meračov a ďalších náklady na zmluvy a ďalšie procesy. Podobne je to aj v samosprávach, ktoré si na tieto účely musia v rozpočte vyčleniť dodatočné finančné prostriedky a pred vstupom ošetriť množstvo právnych záležitostí. 

V súvislosti so zdieľaním elektriny záujemcovia nemajú navyše ani dostatok informácií a podpory. Procesy v distribučných spoločnostiach sú zdĺhavé a podporné mechanizmy pre vznik komunít zatiaľ nevytvára ani štát. Malí odberatelia si navyše užívajú výhody umelo nízkej regulovanej ceny elektriny a motivácia hľadať možnosti úspor chýba.


 

Prečítajte si tiež: Ceny elektriny lámu rekordy. Tentokrát však vo svojom poklese


Zdieľanie elektriny je jednou z prvých funkcií, ktoré EDC umožňuje. V ďalšej fáze, ktorá by mala prebehnúť ešte v tomto roku, príde na rad agregácia flexibility, vďaka ktorej budú môcť vstúpiť na trh s podpornými službami aj menší hráči. Samozrejme, aj my v MEGAWATTS situáciu pozorne sledujeme. Aktuálne spúšťame pilotný projekt zdieľania elektriny s jedným klientom. Po plnohodnotnom spustení a odskúšaní procesov máme v pláne ponúkať zdieľanie elektriny ako novú službu. Prevedieme vás celým procesom vytvorenia skupiny zdieľania a podporíme vás aj v ďalších krokoch realizácie.